Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Trošarinski status vina od meda (medovine)

Datum objave: 22.02.2018, Klasa: 410-19/18-06/57, Carinska uprava

U Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je putem elektroničke pošte Vaš upit u kojem tražite mišljenje o trošarinskom statusu vina od meda (medovine). U upitu navodite da medovinu proizvodite vrenjem (fermentacijom) meda uz korištenje prirodnih vinskih kvasaca u klasičnim vinskim bačvama. Nadalje, navodite da medovina sadrži volumni udjel alkohola do 12% vol. a sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao je vrenjem meda. U nastavku dajemo mišljenje. Medovina, s aspekta poznavanja robe razvrstava se u tarifni broj 2206 00, podbroj 2206 00 39. Uvažavajući činjenice da je sav alkohol u proizvodu dobiven isključivo vrenjem meda te da proizvod sadrži volumni udio stvarnog alkohola do 12% vol., mišljenja smo da predmetno piće u smislu Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/2013, 32/2013,81/2013, 100/201, 120/2015 i 115/2016) treba smatrati ostalim pićima koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina, definirana u članku 56. stavak 2. točka 2. Zakona o trošarinama.

...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice