Zaprimili smo Vaš upit u kojem navodite da ste registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i da biste vozilo s lagera na koje nije plaćen posebni porez niti PDV registrirali na Vašu tvrtku i koristili za potrebe najma i pitate kakav je postupak kako biste mogli vozilo registrirati, na što odgovaramo u nastavku. U navedenoj situaciji za predmetno vozilo registrirani trgovac dostavlja u nadležni carinski ured račun kojim je stekao predmetno motorno vozilo na koji će ili na posebni list papira carinski ured staviti napomenu koja glasi: "POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU MJESEČNOG IZVJEŠĆA" i ovjeriti pečatom carinskog ureda. Računu treba biti priložena izjava registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima o iznosu posebnog poreza na motorna vozila koji je utvrđen za to motorno vozilo na dan podnošenja računa carinskom uredu. Posebni porez se za to vozilo mora obračunati i uplatiti temeljem mjesečnog izvješća (do 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesecu kada je ovjerena napomena). Budući se radi o rabljenom motornom vozilu postupanje vezano za obračun i plaćanje PDV-a u nadležnosti je Porezne uprave pa Vam ne možemo odgovoriti na taj dio upita.

...