Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Primjena oslobođenja od plaćanja trošarine pri uvozu grijanih duhanskih proizvoda nekomercijalne naravi koje putnik iz trećih država unosi u svojoj osobnoj prtljazi

Datum objave: 15.05.2018, Klasa: 410-19/18-04/184, Carinska uprava

Primjena oslobođenja od plaćanja trošarine na grijani duhanski proizvod - duhanske umetke za grijanje koji se uvoze u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih drža­va, odnosno u konkretnom slučaju iz Srbije. Člankom 70. st. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) propi­sano je da se u smislu toga Zakona predmetom oporeziva­nja smatraju i proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pu­šenje) i sadrže prerađeni duhan namijenjen zagrijavanju - grijani duhanski proizvod. Sukladno čl. 74.a st. 3. trošarinska osnovica na grijani duhanski proizvod je jedan kilogram, a trošarina se obra­čunava prema visini trošarine propisanoj na ostali duhan za pušenje. Slijedom navedenog, mišljenja smo da je oslobođenje od plaćanja trošarine na predmetne proizvode koji se na­laze u osobnoj prtljazi osobe koja putuje iz Srbije mogu­će pod uvjetom da je uvoz nekomercijalne naravi i da ne premašuje količinu iz čl. 7. st. 1. t. 1. pod alinejom 4 - 250 grama ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice