Postupak povrata posebnog poreza na motorno vozilo na koje ste u veljači ove godine platili posebni porez, ali vozilo niste registrirali te ste sada odlučili pokloniti vozilo svom sinu koji živi i ima prebivalište u Italiji. Povrat posebnog poreza na motorna vozila reguliran je čl. 18. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i čl. 23. i 24. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.). Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona može radi ostvarenja prava na povrat posebnog poreza nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila iz čl. 23. st. 1. Pravilnika. Prijava se podnosi najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos u dva primjerka na Obrascu PI-MV koji je tiskan u Prilogu 3 Pravilnika, pri čemu se prilikom utvrđivanja iznosa posebnog poreza za povrat u prijavljenom motornom vozilu na odgovarajući način primjenjuje čl. 11. Zakona. Ako vlasnik  motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, može ostvariti pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo na temelju zahtjeva iz čl. 23. st ...