U Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je Vaš upit kojim opisujete razne situacije za koje u nastavku dajemo mišljenje: a) Kada obveznik nakon ishođenja statusa male destilerije proizvede liker od meda koristeći etilni alkohol koji je zaprimio prije ishođenja statusa male destilerije, proizvedeni liker od meda oporezuje se trošarinom propisanom čl. 67. a st. 2. Zakona o trošarinama uz poštivanje uvjeta o pragu dopuštene proizvodnje do 10 hl/ča godišnje. b) Kada obveznik nakon ishođenja statusa male destilerije proizvede rakiju prepečenicu postupkom destilacije rakije lošije kvalitete proizvedena rakija prepečenica oporezuje se trošarinom propisanom čl. 67. a st. 2. Zakona o trošarinama uz poštivanje uvjeta o pragu dopuštene proizvodnje do 10 hl/ča godišnje. Za eventualno dokazivanje sastava novog proizvoda  - prepečenice može se prihvatiti analitčko izvješće ovlaštenog laboratorija. c) Rakija dobivena redestilacijom smatra se novimm proizvodom te ako je proizvedena od strane ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, mjesečno izvješće na obrascu MI-AL popunjava se na sljedeći način: - u stupcu E, redak 17, "Količine alkohola utrošene za vlastitu proizvodnju u TS" unosi se količina rakije stavljena u ...