Određivanje poreznog statusa proizvoda SUNQUICK - voćni sirupi koje namjeravate unijeti iz Europske unije. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet opore­zivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tr­žište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona, među ostalim, smatraju pod točkom: 3. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezal­koholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kom­biniranu nomenklaturu, osim koncentrata iz tarifne ozna­ke KN 2009 i voćnih sirupa. Člankom 3. st. 1. pod n) navedenog Zakona kojim je određena definicija voćnog sirupa navedeno je da je voćni sirup proizvod sirupaste konzistencije sa sa­držajem suhe tvari najmanje 65% proizvedene od voć­nog soka ili koncentriranog voćnog soka, citrus baza ili drugih voćnih baza i voćne pulpe (u slučaju jagodi­častog voća i višanja) s dodanim šećerom ili šećernim sirupom, ali bez dodanih konzervansa. Svojstvo voć­nog sirupa se dokazuje analitičkim izvješćem izda­nim od ovlaštene pravne osobe koja s proizvođačem ili trgovcem nije u odnosu povezanih osoba u smislu ...