Mišljenje o poreznom statusu proizvoda; napitak od soje u prahu NATURAL, napitak od soje u prahu PLUS*, napitak od riže u prahu i napitak od heljde u prahu, zemlja podrijetla proizvoda je Češka Republika gdje nisu registrirani kao dodaci prehrani. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 4. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Budući da se radi o proizvodima u obliku praška koji služi za pripremu bezalkoholnih pića, isti su predmet oporezivanja prema čl. 4. st. 3. t. 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića neovisno o njihovom razvrstavanju u tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature ako se prema posebnim propisima ne smatraju hranom za specifične skupine ili dodacima prehrani. Napominjemo ...