Upit u kojem Vas zanima obračun posebnog poreza na motorno vozilo s obzirom da nemate pouzdan podatak o cijeni vozila u Republici Hrvatskoj kao novog na dan prve registracije u 2007. godini jer navedena informacija nije obavljena na službenim stranicama Carinske uprave. Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila regulirano je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.). Informativni kalkulator za izračun PPMV-a obračunava posebni porez primjenom Tablice 1 Pravilnika. Iznos posebnog poreza sastoji se od ekološke i vrijednosne komponente. Ekološka komponenta je fiksni iznos koji se plaća za određenu prosječnu emisiju CO2 s obzirom na upisani datum prve registracije motornog vozila, a vrijednosna komponenta je varijabilni dio koji se mijenja ovisno o motornom vozilu i njegovim karakteristikama. Zaključno napominjemo kako Carinska uprava nije u zakonskoj obvezi davanja bilo kakvih obavijesti poreznim obveznicima ili sudionicima u postupku o iznosu posebnog poreza koji bi trebali platiti i ne može vršiti obračun posebnog poreza na motorna vozila izvan poreznog postupka u kojem se utvrđuju sve bitne okolnosti za oporezivanje rabljenog motornog vozila.

...