Obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Zaprimili smo Vaš podnesak kojim tražite mišljenje u vezi obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila od strane trgovca rabljenim motornim vozilima i registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima, na što odgovaramo u nastavku. Prema članku 4. stavku 1. točki l) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.), registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je trgovac rabljenim motornim vozilima koji na temelju poreznog odobrenja prodaje rabljena motorna vozila, obračunava i uplaćuje posebni porez te podnosi izvješća u skladu s uvjetima predviđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega. Registriranom trgovcu rabljenim motornim vozilima (koji je ishodio porezno odobrenje) obveza obračuna i plaćanja posebnog poreza ne nastaje ako vozilo proda drugom registriranom trgovcu rabljenim motornim vozilima. Obveza obračuna i plaćanja posebnog poreza registriranom trgovcu rabljenim motornim vozilima će nastati kada vozilo proda pored ostalih i trgovcu rabljenim motornim vozilima i u tom slučaju registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obračunava posebni porez i obračunati iznos plaća do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec do kojeg roka podnosi i mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog ...