Navodite da ste kompenzacijom sa vašim dužnikom "Z" d.d. preuzeli jaka alkoholna pića koja su puštena u potrošnju s obračunatom trošarinom. U vezi s time postavljate pitanje sa kojom popratnom dokumentacijom možete predmetna alkoholna pića otpremiti u vaše skladište u Sloveniji. Kretanje trošarinskih proizvoda (uključivo i jakih alkoholnih pića) puštenih u potrošnju, između država članica, obvezno je popratiti sa pojednostavnjenim papirnatim pratećim trošarinskim dokumentom (Obrazac PPTD) kako je propisano čl. 19. st. 1., 2. i 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) Obrazac PPTD je Prilog 6 Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.). Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet stranice Carinske uprave.

...