Navodite da ste u radnom odnosu i u Republici Hrvatskoj i u Saveznoj Republici Njemačkoj te u obje države plaćate socijalna davanja te pitate smijete li vozilo njemačkih registarskih oznaka, koje se zbog kredita ne smije prebaciti na hrvatske registarske  oznake, neometano koristiti u RH. Prema čl. 8. st. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna  vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) smatra se da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području RH stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području Republike Hrvatske. Ako fizička osoba s prebivalištem u RH upravlja motornim vozilom koje je registrirano u drugoj državi članici EU, a ne radi se o iznimkama propisanim čl. 17. Zakona, čini porezni prekršaj i nadležni carinski ured će naplatiti puni iznos posebnog poreza kao da je vozilo prijavila radi registracije u RH i to neovisno tko je vlasnik vozila. Ako se dug ne podmiri vozilo može biti oduzeto. Prema čl. 16 ...