Porezna uprava objavila je obavijest poreznim obveznicima o namirenju poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora (odredbe članka 91.b., 91.c. i 91.d. Općeg poreznog zakona) koju prenosimo u nastavku, a Obrazac prijedloga za sklapanje upravnog ugovora (posebno za pravne, fizičke osobe i građane) dostupan je kao dokument za preuzimanje niže.   Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona („Narodne novine„ broj 26/15) koji je stupio na snagu dana 17. ožujka 2015. godine, uveden je, između ostalog, institut upravnog ugovora kojim se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora odnosno plaćanje cijelog iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate od 12 % na iznos reprogramirane glavnice duga.   Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, slobodnom voljom sudionika porezno – dužničkog odnosa.   Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik, fizička ili pravna osoba nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Poreznim obveznikom smatra se svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. Poreznim obveznikom smatra se i fizička osoba koja je prestala obavljati djelatnost, a ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.