MF Porezna uprava dala je odgovor 27. svibnja 2013. Kl.: 410-01/13-01/1758 na upit poreznog obveznika čiji je dio djelatnosti vezan za rad na terenu zbog čega veliki broj zaposlenika često putuje, a to iziskuje izdavanje velikog broja putnih naloga tijekom godine uz dodatne poteškoće. Prilikom izdavanja putnih naloga, vrlo često zaposlenik koji se upućuje na službeno putovanje i osoba ovlaštena za ovjeru putnih naloga nisu na istoj lokaciji pa stoga kolanje putnog naloga postaje vrlo komplicirano i zahtijeva uključivanje više osoba u proces izdavanja putnog naloga radi čega dolazi do kašnjenja i zastoja.
Nadalje, u upitu se navodi da se porezni obveznik (kako bi se olakšalo i ubrzalo postupak izdavanja putnih naloga) odlučio za elektroničko izdavanje i popunjavanje te vođenje evidencije putnih naloga.   Odgovor na pitanja: mora li radnik u trenutku polaska na službeni put imati ispisan putni nalog u papirnatom obliku te ukoliko mora da li isti prije realizacije službenog puta mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.