Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

Datum objave: 11.03.2021, misljenja.hr
Samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih organizacija U skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva provodi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola (dalje:samoprocjena). Neprofitne organizacije koje dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo i ako ispunjavaju kriterije za vođenje jednostavnog knjigovodstva, nisu obveznice provođenja samoprocjene sustava. Jednako tako, samoprocjenu ne provode niti neprofitne organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedene neprofitne organizacije provode samoprocjenu davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Sustav financijskog poslovanja detaljno je propisan Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija. Samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti zakonski zastupnik neprofitne organizacije popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Samoprocjena odnosno popunjavanje Upitnika  za 2020. godinu provodi se najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice