Fizičke osobe obrtnici, slobodna zanimanja i ostale djelatnosti izjednačene s obrtnicima obveznici poreza na dohodak mogu promijeniti način oporezivanja.
Odluka o načinu oporezivanja donosi se dobrovoljno kod početka obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće kalendarske godine za slijedeću kalendarsku godinu ili to može biti propisana obveza kada se ispuni samo jedan od uvjeta određenih Zakonom o porezu na dobit.   Dobrovoljan prelazak, na vlastiti zahtjev, s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit propisuje članak 26. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. do 135/13.). Zahtjev za dobrovoljan prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit treba podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 31.12.2013. za 2014. godinu.   Članak 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. do 22/12.) propisuje i uvjete za obvezanu promjenu načina oporezivanja, a ti su uvjeti:
• ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kn (bez PDV-a) ili
• dohodak veći od 400.000,00 kn ili
• vrijednost dugotrajne imovine veću od 2.000,000,00 kn ili
• zapošljavaju prosječno više od 15 radnika .
Kada se promijeni način ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.