Ovu brošuru pripremila je Porezna uprava, radi se o X. dopunjenom i izmijenjenom izdanju koje je ažurno na dan 14. listopada 2015. godine.
Brošura daje pojašnjenja o obvezama i pravima što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju primitaka iz radnog odnosa (plaće). U odgovorima na pitanja tko, kad i koliko je dužan platiti poreza i obveznih doprinosa razrađuju se osnovne zakonske odredbe. Brošura se može besplatno (PDF) preuzeti niže kao dokument za preuzimanje. Sadržaj: 1. Uvod
2. Porez na dohodak od nesamostalnog rada
2.1 Porezni obveznik
2.2 Primici i izdaci
2.3 Osobni odbitak
2.4 Utvrđivanje i plaćanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada
2.5 Oslobođenje od plaćanja poreza i porezne olakšice
2.6 Godišnja porezna prijava
2.7 Obveze poslodavaca
3. Prirez porezu na dohodak
4. Obvezni doprinosi
5. Primjeri obračunavanja obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
5.1 Primjeri obračunavanja obveznih doprinosa, predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak
5.2 Primjeri godišnjeg obračunavanja obveznih doprinosa, poreza i prireza porezu na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.