Od "A", Zagreb, primili smo upit koji se odnosi ria način preračunavanja neto plaće na bruto plaću. U upitu je navedeno da je ugovorom o radu za člana Uprave "A" određena plaća u visini prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini pomnoženo sa koeficijentom 4,5, a što predstavlja neto iznos plaće te fizičke osobe. Član uprave predao je poslodavcu svoju poreznu karticu s podatkom da uzdržava dvoje djece, pa ima pravo koristiti propisani osobni odbitak za vlastito uzdržavanje i uzdržavanje svoje dvoje djece. Postavljen je upit koja je uloga osobnog odbitka toga poreznog obveznika pri utvrđivanju bruto plaće putem formule za preračun na bruto, s obzirom da je plaća utvrđena u neto iznosu. Nastavno odgovaramo. Člankom 45. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) i člankom 61. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06.) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od tijekom pojedinog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka po osnovi nesamostalnog rada, umanjenog za izdatke po osnovi uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka po posebnim propisima i za izdatke po osnovi ...