Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće   Prijedlog   Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 39/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ 2013. godine donijela   U R E D B U o visini minimalne plaće   Članak 1. Visina minimalne plaće za razdoblje od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31. prosinca 2013. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 2.984,78 kuna.   Članak 2. Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. lipnja 2013. godine.   Klasa: Urbroj: Zagreb,   PREDSJEDNIK Zoran Milanović ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.