Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine objavljen je u Narodnim novinama br. 32/15., stupa na snagu 28. ožujka 2015.

Ovaj Pravilnik donesen je na temelju članka 93., stavka 4. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14.).

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće i naknade plaće, sadržaj obračuna plaće ili naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio, sadržaj obračuna isplaćene otpremnine, te sadržaj obračuna otpremnine koju je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako je na dan dospjelosti nije isplatio.

Obračun isplaćene plaće sadrži:
1) podatke o poslodavcu:
– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i IBAN broj računa,
– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa,
2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj računa i naziv banke,
3) razdoblje, odnosno mjesec za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje,
4) podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.