Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite objavljen je u Narodnim novinama br. 160/13., stupa na snagu 1. siječnja 2014. Ovim se Pravilnikom propisuje osnovica, stopa te način obračuna i uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u državama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili tim ugovorom nije uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite, ako plaćanje posebnog doprinosa nije utvrđeno posebnim zakonom. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.