U Narodnim novinama, broj 136/06., od 18. prosinca 2006. objavljen je Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (dalje u tekstu: Pravilnik) što ga je donijelo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uz suglasnost ministra financija. Prema odredbama Pravilnika Porezna uprava je dobila ovlasti za provedbu odredaba u dijelu koji uređuje postupak naknadnog utvrđivanja iznosa doprinosa za uplatu, izdavanja rješenja i naplate doprinosa te izdavanja potvrde da je doprinos uplaćen. O razlozima za donošenje Pravilnika i tome koji poslovi će se obavljati u Poreznoj upravi dajemo uputu o u nastavku. 1. Razlog i pravni temelj za donošenje Pravilnika Prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) pravo iz mirovinskog osiguranja u dijelu koji uređuje pravo na mirovinu (starosnu, prijevremenu, obiteljsku ili invalidsku) i to prema stažu u osiguranju ostvarenom po osnovi osiguranja, kada je sam osiguranik obveznik doprinosa za svoje osiguranje, uvjetovano je i činjenicom da je doprinos za mirovinsko osiguranje u cijelosti uplaćen. Ako pak doprinos nije uplaćen u cijelosti, u staž ...