Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima objavljen je u Narodnim novinama br. 97/15., stupa na snagu 19. rujna 2015. U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 32/15.), u članku 8., dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »(4) Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora.« Dosadašnji stavci 4., 5. i 6., postaju stavci 5., 6. i 7. U članku 12., riječi: »o radnom vremenu», brišu se. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.