Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine objavljen je u Narodnim novinama br. 102/15., stupa na snagu 1. listopada 2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine Članak 1. U Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, broj 32/2015), u članku 3. stavku 1., dodaje se novi podstavak 13., koji glasi:
»13) vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu,«
Dosadašnji podstavak 13., postaje podstavak 14. Članak 2. U članku 5. stavku 1., dodaje se novi podstavak 8., koji glasi:
»8) vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu,«
Dosadašnji podstavak 8., postaje podstavak 9. Članak 3. Članak 7., mijenja se i glasi:
»Članak 7. (1) Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće odnosno otpremnine sukladno članku 2. i 3., odnosno članku 4., 5. i 6. ovoga ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.