Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, objavljen je u Narodnim novinama br. 38/13., stupa na snagu 30. ožujka 2013.   U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine br. 1/11., 153/11., 51/12., 126/12. i 147/12.) u članku 4. stavak 3. dopunjuje se novom rečenicom na kraju stavka koja glasi: »Iznimno, osigurane osobe iz članka 13.a stavka 1. točke 14. i 15. Zakona prijavljuju se na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osnovom ugovora o obavljanju privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklopljenog sukladno važećim odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.