Povodom vašeg dopisa Broj: 18-1732-4291-122-2009 od 27. svibnja 2009. kojim, između ostalih pitanja drugim tijelima državne i/ili javne uprave, tražite i tumačenje o tome ima li vlasnik obrta obvezu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja »u vrijeme dok je na odsluženju kazne zatvora«, odgovaramo u nastavku.

Obveze doprinosa za obvezna osiguranja uređene su Zakonom o doprinosima (Narodne novine br. 84/08. i 152/08.). Prema odredbi članka 5. stavak 1. toga Zakona, obveza doprinosa vezana je za razdoblje provedeno u osiguranju i uz osnovu osiguranja, a početak i prestanak razdoblja osiguranja te osnovu osiguranja utvrđuju nositelji obveznih osiguranja. Nositelji obveznih osiguranja su javne ustanove – zavodi.

Kada je riječ o osiguraniku po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta – status u obveznom osiguranju (osnovu osiguranja, početak i prestanak osiguranja) utvrđuju:

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Porezna uprava, na temelju podataka o utvrđenom statusu u osiguranju od strane mjerodavnih nositelja osiguranja, rješenjem utvrđuje obveze doprinosa i to za razdoblje provedeno u osiguranju koje je prethodno utvrđeno od nadležnih tijela, sukladno navedenoj odredbi članka 5. stavak 1. Zakona o doprinosima.

Prema navedenom, obveza doprinosa osiguraniku po osnovi obrta »u vrijeme dok ...