Porezna uprava na svojoj Internet stranici objavila je podsjetnik da je dana 1. siječnja 2015. godine stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13.).
 
U tom podsjetniku se navodi da stupanjem na snagu toga Zakona, između ostaloga, više ne postoji obveza posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji se prema odredbama prijašnjeg Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 143/02. i 33/05.) plaćao po stopi od 0,1% ili 0,2%.

Umjesto posebnog doprinosa uvedena je obveza plaćanja novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 
Sukladno navedenome i sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 143/14.) od 1. siječnja 2015. (za osnovice koje se pripisuju stažu osiguranja koji se odnosi na razdoblja nakon 31. prosinca 2014.) za sve poslodavce (za obračun plaće za mjesec siječanj 2015. na dalje) propisana je  jedinstvena stopa od 1,7% za obračun doprinosa za zapošljavanje. Također,  zbog navedenih izmjena u obrascu JOPPD za razdoblja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.