Na upit "A" d.d. iz Zagreba u svezi porezno priznatih izdataka pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada koji su plaćeni u inozemstvu i poreznog tretmana zateznih kamata po osnovi plaće i mirovine, u nastavku odgovaramo: Odredbama članka 16. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se izdacima koji se oduzimaju od primitaka iz članka 14. Zakona pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada, smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osigurana iz plaće odnosno iz primitka. Člankom 18 stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se izdacima iz članka 16. Zakona koji, pri utvrđivanju dohotka od nesamostanog rada umanjuju primitak od nesamostalnog rada (plaću) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku hivatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva prema članku 14. stavku 1. toćki 3. Zakona, smatraju i doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka (plaće) plaćeni u državama iz kojih su te fizičke osobe izaslane na rad u Republiku Hrvatsku i s kojim državama Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju. Prema članku 11 stavku 1 točki 3. Pravilnika, izaslanim radnicima na rad u ...