Od društva "B." d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman smještaja za fizičku osobu - stranca, a na teret tuzemnog društva u kojem radi. U upitu je navedeno da je državljanin Republike Austrije sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa tuzemnim društvom u kojemu radi, a na temelju radne dozvole koja vrijedi za razdoblje od 1. 3. 2005. do 1. 3.2006. godine. U tuzemstvu ima privremeni boravak, ne posjeduje stan, već od utorka do petka koristi hotelski smještaj, ako ne obavlja poslove u drugim hrvatskim gradovima, gdje po potrebi također koristi hotelski smještaj. U dane vikenda boravi u Republici Austriji gdje ima prebivalište. Postavljena su pitanja poreznog tretmana troškova hotelskog smještaja u mjestu u kojemu radi, a i onih koji nastaju u drugim mjestima u tuzemstvu, a na koja nastavno odgovaramo. Fizička osoba koja je u skladu s odredbama članka 4. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 3/01.), obveznik je poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj po osnovi plaće i sličnih primanja koja ostvari nesamostalnim radom u ...