Od društva »K.« prehrambena industrija, primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje premija životnog osiguranja koje će to društvo jednom godišnje plaćati osiguravatelju u Republici Hrvatskoj, a na teret sredstava društava u Srbiji, Makedoniji i Sloveniji čiji je to društvo 100% vlasnik. Premije osiguranja plaćat će za direktore društva koji su iz Republike Hrvatske upućeni na rad u spomenute države. Postavljen je upit treba li to društvo po toj osnovi plaćati porez u Republici Hrvatskoj. Nastavno odgovaramo. Republika Hrvatska primjenjuje sa državama Srbijom, Slovenijom i Makedonijom ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu. Odredbama članka 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koje Republika Hrvatska primjenjuje sa Srbijom (prije Saveznom Republikom Jugoslavijom) i sa Republikom Makedonijom te odredbama članka 14. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Slovenijom propisano je da se plaće, naknade i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom, oporezuju samo u toj državi, osim ako se nesamostalni rad obavlja u drugoj državi. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, primanja koja se od nesamostalnog ...