Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike. U upitu je navedeno da je društvo "A" sklopilo Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i pružanju sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda i drugih zdravstvenih usluga sa društvom Croatia zdravstveno osiguranje d.d., Zagreb, predmet kojega su ugovorene medicinske usluge u okviru programa preventivne zaštite (ciljani sistematski pregled ili preventivni sistematski pregled) i kurativne zaštite (specijalistički pregledi, dijagnostička i laboratorijska obrada) osiguranika koji su radnici društva "A". Prema navedenom ugovoru društvo "A" kao ugovaratelj obvezno je uplatiti ugovoreni iznos za preventivnu te ugovoreni iznos za kurativnu zaštitu osiguravatelju i to mjesečno prema ispostavljenim zasebnim fakturama. Nastavno odgovaramo. Člankom 15. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. istoga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama iz članka 14. stavak 1. istoga Zakona, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a između ostalih ...