Društvo J. N. d.d. otvara predstavništvo u Beogradu, koje nema status pravne osobe. Predstavništvo predstavlja njihov zaposlenik s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a planiranim boravištem u Beogradu duljem od 183 dana, temeljem posebnog ugovora o radu i obavlja poslove po nalogu osnivača (istraživanje tržišta, prezentacija, sklapanje predugovora…). Sklopljena su dva ugovora o radu, jedan za plaću u Republici Hrvatskoj koja će se i isplaćivati u Republici Hrvatskoj i drugi za rad u Republici Srbiji koja će se u Republici Srbiji i isplaćivati. Postavljaju se sljedeća pitanja na koja u nastavku odgovaramo:

1. Da li se prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Republike Srbije o socijalnom osiguranju zaposlenik tretira kao izaslani radnik (članak 7. stavak 1. Ugovora) ili kao osoba zaposlena u predstavništvu (članak 7. stavak 6. Ugovora), o čemu ovise i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja?

O tome hoće li zaposlenik tuzemnog poslodavca koji radi na poslovima u predstavništvu poslodavca u Republici Srbiji imati status izaslanog radnika ili neće, a sve vezano uz odredbe međudržavnog ugovora o socijalnom osiguranju što se primjenjuje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, tumačenje treba tražiti od mjerodavnih zavoda odnosno Hrvatskog zavoda za mirovinsko ...