Na vaš upit ... od 6. prosinca 2005. u vezi s tumačenjem odredaba Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.; dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95105.; dalje: Pravilnik) koje se odnose na oporezivanje dohotka ostvarenog po osnovi autorskih naknada te dohotka ostvarenog obavljanjem samostalne djelatnosti novinara, u nastavku odgovaramo: Dohodak ostvaren po osnovi obavljanja djelatnosti novinara i autora utvrđuje se na sljedeće načine: a) kao dohodak od nesamostalnog rada u skladu s odredbama čl. 13. Zakona, odnosno po osnovi rada u radnom odnosu, ili b) kao dohodak od samostalne djelatnosti u skladu s odredbama čl. 17. do 24. Zakona (na temelju propisanih poslovnih knjiga), ili c) kao drugi dohodak u skladu s odredbama čl. 32. Zakona. Na temelju iznesenog od primitaka od djelatnosti novinara, odnosno autora, dohodak se utvrđuje ovisno o parametrima kojima je propisano oporezivanje takvih primitaka: - ako ih ostvaruje osoba koja je u radnom odnosu s isplatiteljem primitka, riječ je o plaći te se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Plaćom se smatraju i autorske naknade koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima (koji rade u radnom odnosu s poslodavcem) za autorska djela utvrđena ugovorom o radu ili drugim aktom ...