U Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu zaposleno je nekoliko osoba kao lokalni zaposlenici, a koji su dvojni državljani SAD-a i Republike Hrvatske. Kako rade izravno za Vladu SAD-a, a prema američkim propisima njima se obračunavaju i izravno iz plaće ustežu doprinosi za američko socijalno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, kao i američki porez na dohodak. S druge strane, kao lokalni zaposlenici oni su uključeni u hrvatski sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te se i u Republici Hrvatskoj plaćaju obvezni doprinosi. Nadalje, prema hrvatskim propisima ti zaposlenici obvezni su obračunavati porez na dohodak i prirez. U ovom trenutku ne postoji bilateralni sporazum između SAD-a i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, a kojim bi se eventualno regulirale ovakve situacije. U nastavku odgovaramo:

1. Porez na dohodak Obzirom da između SAD-a i Republike Hrvatske nije u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, prema odredbama članka 45. stavka 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. – u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik zaposlen u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, kada je porezni obveznik i po tom Zakonu ...