Člankom 248.b  Zakona o doprinosima (link) propisano je da su poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa dužni na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno na nalozima za plaćanje za isplatu primitka navesti obvezne elemente. Istom odredbom tog Zakona propisano je da poslodavac koji ne uplaćuje doprinose treba u istu banku istodobno predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa.   Člankom 258.e Pravilnika o doprinosima (link) koji stupa na snagu 1. srpnja 2015. određeno je da su Poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa dužni na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno primitka, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, navesti obvezne elemente.   Prema članku 90., stavku 5. Pravilnika o porezu na dohodak (link) uvedena je obaveza popunjavanja “Poziva na broj platitelja” i u slučaju isplate: naknade plaće, mirovine, dohotka od osiguranja, dohotka od kapitala, dohotka od posebne vrste imovine, dohotka od imovinskih prava i drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa.     ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.