27. prosinca objavili smo da je 1. siječnja stupio na snagu novi Zakon o mirovinskom osiguranju (link).   Od 1. siječnja 2014. rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata, a obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem. Putem E-prijava korisnici obavljaju prijave/odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa kao i promjene podataka obveznika doprinosa.   Podsjećamo sve naše pretplatnike kao i posjetitelje misljenja.hr da uskoro završava prijelazni rok od tri mjeseca za usklađivanje s elektroničkim načinom predaje prijava, u kojem su se prijave mogle predavati i u papirnatom obliku na šalterima Zavoda.
Rok za predaju prijava od 24 sata nema prijelazni period, primjenjuje se od 1. siječnja 2014.   Prema obavijesti na Internet stranici HZMO korisnički računi postojećih korisnika sustava e-prijava prenose se u novi sustav te se ne trebaju ponovo registrirati dok novi korisnici trebaju popuniti pristupni list za otvaranje korisničkog računa. Popunjen i ovjeren pristupni list se zajedno s potrebnom dokumentacijom predaje na šalter najbliže područne službe/ureda Zavoda. Korisnici koji posjeduju poslovni FINA certifikat koji sadrži OIB (izdan ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.