Od odvjetnika gosp. N. Đ. zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.,175/03. i 177/04. - dalje u tekstu Zakon). Postavlja se pitanje može li Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana za svoje misionare - nerezidente RH, kao njihov opunomoćenik, preuzeti obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Člankom 4. toč. 33. Zakona propisano je da je obveznik doprinosa te obveznik plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje stranac i to na najnižu mjesečnu osnovicu. Člankom 70. st. 1. Zakona propisano je da se mjesečne svote doprinosa za tu skupinu osiguranika obračunavaju rješenjem Porezne uprave, ali nije propisana mogućnost da za njih obvezu plaćanja preuzme druga osoba. Uvažavajući problem misionara Crkve Isusa Krista posljednjih dana - nerezidenata RH i njihove Crkve potrebno je uputiti stranku na mogućnost rješavanja problema tako da ovlašteni predstavnik Crkve u ovlaštenoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu Crkve zatraži izlist šifre uplatnog računa 8478 (doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za samostalne obveznike koji doprinose plaćaju na temelju rješenja Porezne uprave) za svakog misionara posebice bez obzira na prebivalište misionara, odnosno bez ...