Primili smo upit porezne obveznice u kojem ista navodi kako radi u Zavodu za javno zdravstvo kao liječnica, te da planira stupiti u kumulativni radni odnos sa visokom zdravstvenom školom u omjeru 75:25%, nakon čega će biti u obvezi podnijeti godišnju poreznu prijavu radi ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada kod dva poslodavca. Nadalje, navodi kako postojeći Zakon o porezu na dohodak kažnjava ljude koji rade istodobno kod više poslodavaca, te postavlja upit da li će se isti promijeniti. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku: Člankom 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je koji se sve primitci smatraju primitcima od nesamostalnog rada. Člankom 39. Zakona propisani su slučajevi kada su obveznici poreza na dohodak obvezni podnijeti godišnju prijavu po isteku svakog poreznog razdoblja, pa tako sukladno navedenom članku Zakona, godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari između ostalog i dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca istodobno. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine ili sam porezni obveznik, sukladno ...