U svezi s upitom koji ste nam dostavili o poreznom tretmanu honorara koji se stranim ekspertima isplaćuju iz darovnica ugovorenih unutar IPA 2008, u nastavku odgovaramo.

Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine - MU, br. 10/07.) uređeno je potvrđivanje toga Okvirnog sporazuma i njegov tekst.

Pravila o porezima, carinskim pristojbama i ostalim fiskalnim troškovima uređena su člankom 26. toga Okvirnog sporazuma. Stavkom 2. pod. c. članka 26. Okvirnog sporazuma propisano je da se dobit i/ili dohodak nastao iz ugovora sa Europskom zajednicom, oporezuje samo u Republici Hrvatskoj u skladu s nacionalnim/lokalnim poreznim sustavom. No fizičke i pravne osobe, uključujući osoblje privremeno nastanjeno izvan svoje zemlje, iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e, koje izvršavaju ugovore koji se financiraju sredstvima Zajednice oslobođene su tih poreza u Republici Hrvatskoj.

Iz navedenih odredbi Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći ...