Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja objavljena je u Narodnim novinama br. 127/20., stupa na snagu 18. studenoga 2020. godine u trajanju do 27. studenoga 2020.