Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem objavljena je u Narodnim novinama br. 84/20., stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Ovom Odlukom uređuju se:
1. obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem u statističke i nadzorne svrhe
2. vrste izvješća koja se prikupljaju u statističke i nadzorne svrhe
3. izvještajna razdoblja i
4. rokovi dostave izvješća.
Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja gotovim novcem pobliže se propisuju sadržaj pojedinih izvješća i vrste podataka koji se dostavljaju te način i pravila dostave izvješća.
Navedena Uputa nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.