Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama objavljena je u Narodnim novinama br. 65/15., stupila je na snagu 11. lipnja 2015.

Službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su tijekom 2014. i 2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, a kojima je jubilarna nagrada isplaćena prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna, isplatit će se razlika između isplaćenog iznosa jubilarne nagrade i iznosa jubilarne nagrade po osnovici za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna, temeljem prethodnoga pisanog sporazuma s poslodavcem kojim će se urediti pitanja sudskih sporova i troškova te pripadajućih kamata. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.