Prema  Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine br. 125/15.) obveznici uspostavljanja prijava (poslodavci) koji zapošljavaju do 3 zaposlena od 1. siječnja 2016. trebaju koristiti nove tiskanice prijava. Nove tiskanice (link) su sastavni dio Pravilnika. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.