U Narodnim novinama br. 151/14. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koja stupa na snagu 1. siječnja 2015..
Tom su Uredbom  izmijenjeni rokovi za uspostavljanje prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja.
Od 1. siječnja 2015. poslodavac je obvezan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada. Navedeno znači da radnik prije prijave na HZMO ne može započeti s radom.

Kako navodi HZMO na svojoj Internet stranici, nakon uspostavljanja prijave, obveznik preuzima potvrdu u elektroničkom (PDF) obliku (ako je Zavodu dostavio e-prijavu) odnosno ovjereni primjerak prijave u papirnatom obliku (ako prijava nije uspostavljena u elektroničkom obliku). Potvrda služi kao dokaz nadležnim tijelima da je prijava uspostavljena u zakonskom roku.
Ako osiguranik ne započne raditi na dan početka osiguranja koji je dogovoren i uglavljen u odgovarajućem ugovoru, obveznik je to dužan dojaviti Zavodu taj dan, u protivnom je propisana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.

Prijave se mogu obaviti isključivo elektroničkim putem preko ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.