Sukladno čl. 118., st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 70/19.) sve su pravne osobe dužne do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa - Ministarstva pravosuđa i uprave. Za uključenje u e-komunikaciju potrebno je na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@pravosudje.hr dostaviti podatke:
-  OIB pravne osobe
-  naziv pravne osobe
- adresa elektroničke pošte (e-mail na koji ćete dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim e-komunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
- ime  i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u e-komunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku na web aplikaciju e-komunikacija dati ovlasti drugim osobama).
Nakon slanja navedenih podataka putem e-maila prima se dokument e-Komunikacija „Priručnik za pravne osobe“. Uputa za uključivanje pravnih osoba u e-komunikaciju može se vidjeti ovdje. Detaljnije o pristupu usluzi e-komunikacija može se vidjeti ovdje. Više informacija o vjerodajnicama koje izdaje FINA ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.