Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Obveza revizije i rok za imenovanje revizorskog društva

Datum objave: 15.09.2020, misljenja.hr

Članak 41. Zakona o reviziji propisuje da su obveznici zakonske revizije dužni imenovati revizorsko društvo za zakonsku reviziju najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva. Dakle, obveznicima revizije kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj, 30. rujna 2020. godine je krajnji rok za imenovanje revizorskog društva za zakonsku reviziju godišnjih financijskih izvještaja 2020. godine.

U skladu sa čl. 20. Zakona o računovodstvu propisano je da obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji odvojeni (pojedinačni) i konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa.

Obveznici revizije su i svi poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštenje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište, ako obvezi revizije ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi.

Prema Zakonu o računovodstvu subjekti o javnog interesa su svi poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice, financijske institucije, u pravilu već obuhvaćene definicijom velikih poduzetnika, ostali veliki poduzetnici ali i druga trgovačka društva od javnog interesa sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa.

Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro ni mali poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

  • ukupna aktiva 150.000.000,00 kuna
  • prihod 300.000.000,00 kuna
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 250 radnika.

Veliki poduzetnici su:

1. poduzetnici koji prelaze granične pokazatelje u najmanje dva od tri uvjeta za sredne poduzetnike

2. banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, leasing-društva, društva za upravljanje UCITS fondovima, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, UCITS fondovi, alternativni investicijski fondovi, mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dobrovoljni mirovinski fondovi, obvezni mirovinski fondovi te mirovinska osiguravajuća društva, društva za dokup mirovine, faktoring-društva, investicijska društva, burze, operateri MTP-a, središnja klirinška depozitarna društva, operateri središnjeg registra, operateri sustava poravnanja i/ili namire i operateri Fonda za zaštitu ulagatelja neovisno o tome ispunjavaju li uvjete graničnih pokazatelja.

Obvezi revizije podliježu odvojeni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću, ako obvezi revizije ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi, čiji odvojeni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

  • iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna,
  • iznos prihoda 30.000.000,00 kuna,
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine: 25.

Ako već nisu obveznici revizije kao veliki i srednji poduzetnici ili subjekti od javnog interesa, obveznici revizije konsolidiranih financijskih izvještaja su matična društva velikih i srednjih grupa.

Osim navedenih, obvezi revizije podliježu i godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji ili tako novoosnovana društva, ako obvezi revizije ne podliježu prema nekoj drugoj osnovi.


Revizorsko izvješće čuva se trajno u izvorniku.


Osim za poduzetnike, obveza revizije propisana je i za neprofitne organizacije prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
Ako je neprofitna organizacija u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad deset milijuna kuna financijski izvještaji te neprofitne organizacije podliježu reviziji.
Neprofitna organizacija koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od tri do uključivo deset milijuna kuna podliježe revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima.

Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi.

Odredbe Zakona o reviziji koje se odnose na organe upravljanja u trgovačkim društvima na odgovarajući način primjenjuju se i na organe upravljanja u neprofitnim organizacijama i drugim institucijama koje su obveznici zakonske revizije odnosno uvida u financijske izvještaje.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice