U svezi upita društva "A" o izuzeću od plaćanja pune obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za nerezidenta kojem se u Republici Hrvatskoj isplaćuje dohodak od nesamostalnog rada, u nastavku odgovaramo: Društvo "A"  namjerava zaposliti stranog državljanina koji u Hrvatskoj ne bi imao ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a većina njegova posla bila bi obavljena izvan Hrvatske. Budući da se očekuje da u Hrvatskoj neće boraviti više od dva mjeseca u razdoblju od jedne kalendarske godine, postavlja se pitanje da li je obvezan plaćati prirez porezu na dohodak za grad Zagreb. Člankom 37. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Člankom 37. stavkom 4. Općeg poreznog zakona propisano je da uobičajeno boravište u smislu ovoga Zakona ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo ...