Od gospođe H. E., zaprimljen je podnesak vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 175/03. i 177/04.). U bitnome, navodi da je osigurana na obvezno zdravstveno osiguranje kao stranac u Republici Hrvatskoj i traži oslobođenje od obveze doprinosa za zdravstveno osiguranje. Povodom upita odgovaramo u nastavku. Sustav obveznog zdravstvenog osiguranja (obveza osiguranja te prava i obveze iz osiguranja i ostala pitanja) uređen je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 85/06., 105/06. i 118/06.). Kako je u ovom slučaju riječ o osiguraniku – strancu upućujemo i na odredbe Zakona o strancima (Narodne novine br. 109/03.) prema kojima je, između ostalih, kao uvjet za odobrenje privremenog boravka i/ili stalnog boravka strancu u Republici Hrvatskoj propisano i da ima uređeno osobno zdravstveno osiguranje (članci 38. i 49. toga Zakona) te na odredbe Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 114/97.) koji uređuje obvezu i nositelja tereta zdravstvene zaštite stranaca i članova njihovih obitelji koji borave u Republici Hrvatskoj. Status u osiguranju (prijavu i odjavu) osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje i provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) odnosno područni ured toga Zavoda ...