Visoka učiteljska škola - Sveučilišta u Splitu, zatražila je mišljenje u svezi s primjenom Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja na naknade koji se isplaćuju nastavnicima - vanjskim suradnicima koji obavljaju nastavu iz određenog kolegija ili sudjeluju u realizaciji nastave održavajući seminare i vježbe, u okviru programa Visoke učiteljske škole ili fakulteta. Isto tako zatraženo je objašnjenje što se smatra autorskom naknadom i slijedom toga kako se obračunavaju doprinosi i porez na dohodak od povremene samostalne djelatnosti. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. 1. Člancima 9. i 30. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01. i 2/03.) utvrđena su temeljna obilježja nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti. Nesamostalnim radom smatra se svaki odnos između poslodavca i posloprimca u kojemu je posloprimac obvezan raditi po uputama poslodavca. Bitna obilježja za nesamostalni rad su: ne postoji nikakav poslovni rizik za posloprimca, posloprimac ulaže u poslovni proces samo svoj rad (fizički i/ili umni), poslodavac u pravilu određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, posloprimac je obvezan raditi s određenim učinkom, unaprijed se utvrđuje visina isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, dogovara se u pravilu ...