Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. do 83/14.) dopunjen je i izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 143/14.). Time su uslijedile izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. do 160/13.) Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 157/14.). S obzirom na izmjene i dopune navedenih Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak (link) i da se oporezivanje kapitalnih dobitaka te posebni postupak podnošenja godišnje porezne prijave primjenjuju od 2016. u Narodnim novinama br. 136/15. objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (link), a u Narodnim novinama br. 137/15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Dakle uz navedeno, novosti u oporezivanju dohotka su: - Naknade isplaćene za službena putovanja u neprofitnim organizacijama. Ne smatraju se oporezivim primicima naknade isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama do ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.