HZZO je objavio obavijest osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja na svojoj Internet stranici da se za potrebe poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a 1. siječnja 2015. godine otvara novi račun u Hrvatskoj narodnoj banci koji glasi:
  IBAN: HR3310010051550200002
  Uplate za dopunsko zdravstveno osiguranje, 1. siječnjem 2015. godine na dalje treba uplatiti na navedeni račun.
Model i poziv na broj primatelja ostaju isti.
U istoj se obavijesti navodi da osiguranici koji imaju ugovorene trajne naloge u bankama za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja ne moraju ništa mijenjati. Sve banke su obaviještene o novom broju računa.
  O novom obračunu plaće i promijeni računa za uplatu obveznog zdravstvenog osiguranja za isplate nakon 1. siječnja objavili smo 29. prosinca 2014. novost koja se može vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.